Jednými zo základných ukazovateľov zdravia dieťaťa sú jeho telesné proporcie – výška (dĺžka), hmotnosť, pomer svalovej a tukovej hmoty a stavba kostry dieťaťa. Na rozdiel od závažných vrodených chýb, zjavných ihneď po narodení, môže byť práve porucha priberania a rastu prvým príznakom postupne sa vyvíjajúceho ochorenia. Môže, ale nemusí... Existuje časť detí, ktoré prídu na svet menšie, ako by sme podľa tabuliek očakávali. Nazývajú sa deti narodené malé ku gestačnému veku (SGA) a 90 % z nich „dobehne“ svojich rovesníkov a nemá žiadne ďalšie problémy. Práve tých 10 % je dôležité podchytiť medzi 2. až 4. rokom života a odoslať na endokrinologické vyšetrenie.

Aké sú znaky dieťaťa s SGA

Slabo vyvinuté svaly, často aj s poruchou svalovej sily, a tým pomalšie napredovanie motorického vývinu (dvíhanie hlavičky, pretáčanie, lezenie, chôdza), nechutenstvo, slabý príjem potravy (súvisí so spomaleným pohybom čriev), modré očné bielka, porucha pozornosti (ADHD), neskôr špecifické poruchy učenia. Deti, ktoré nedoženú rastom spodnú hranicu normy pre našu populáciu do 3. až 4. roka, vykazujú známky nedostatočnej schopnosti svojho rastového hormónu pôsobiť na kosť, sval, tuk a hladiny cukru, čoho dôsledkom je nízka konečná výška a vyššie uvedené telesne aj mentálne obtiaže.

Skoršia puberta

Navyše u detí, ktoré boli príliš prekrmované v ranom detstve, nastupuje skoršie puberta, a tým sa skôr ukončí rast. V puberte začnú mať problém s obezitou a jej komplikáciami.

Účinok liečby sa vyhodnocuje sledovaním rastu do výšky, pribúdaním svalovej hmoty, zlepšením celkového stavu telesného aj mentálneho výkonu, a tiež sledovaním laboratórneho profilu biochemických a hormonálnych parametrov pre úplnú bezpečnosť liečby.

Ako pomôže endokrinológ?

Posúdi stav dieťaťa a v prípade, že spĺňa podmienky SGA, predpíše liečbu rastovým hormónom. Účinok liečby
sa vyhodnocuje sledovaním rastu do výšky, pribúdaním svalovej hmoty, zlepšením celkového stavu telesného aj mentálneho výkonu, a tiež sledovaním laboratórneho profilu biochemických a hormonálnych parametrov pre úplnú bezpečnosť liečby. Ideálny je záznam do rastového grafu a polročné meranie detí narodených s SGA medzi 2. a 3. rokom života. Pediater vie tiež vylúčiť iné chronické choroby ako príčinu zaostávania v raste.