Incidencia sa uvádza - 1: 20 000 až 1:40 000 , t.j. v SR asi 40-70 detí.

Charakteristiky tohto syndrómu boli prvýkrát popísané v roku 1978 (Dravet, 1978; Dravet et al, 1982, 1985) Charlotte Dravetovou – profesorkou detskej neuroĺógie v Marseille. Na základe doteraz zhromaždených poznatkov sa toto zriedkavé, avšak o to závažnejšie ochorenie manifestuje v skorých štádiách detského veku, tj. medzi 2 - 9 mesiacom života. Generalizované epiletické kŕče sa vyskytujú v trvaní okolo 30 minút, ale niekedy až vyše 1 hodiny. Záchvaty môžu byt vyvolávané horúčkovitým stavom , miernym zvýšením teploty, ale môžu sa objaviť aj pri normálnej teplote. V určitom počte prípadov sa prvé záchvaty objavili po vakcinácii DTP. Ochorenie detí s Dravetovej syndrómom sa dá už podľa kritérií diagnostikovať v 75% prípadov do 1 roku života dieťaťa, zvyšných 25% prípadov sa diagnostikuje najčastejšier do 3 rokov.   

Priebeh ochorenia je nepriaznivý. Je charakterizovaný častými dennými epileptickými záchvatmi (myoklonickými a generalizovanými tonicko-klonickými) a progresívnym poklesom kognitívnych funkcií do obrazu ťažkej mentálnej retardácie s výraznými poruchami správania, autistickými črtami, agresivitou a výraznou psychomotorickou instabilitou. Redukcia záchvatov dokázateľne zlepšuje prognózu a redukuje mentálny defekt a poruchy správania.

Zdroj článku: http://www.desitin.sk/indikacie/dravetovej-syndrom/