Nadbytok rastového hormónu spôsobuje zadržiavanie vody v tele a ukladanie niektorých látok v podkoží. Pacienti majú jemný opuch prstov rúk, zhoršuje sa zručnosť. Ich ruky sa podobajú rukám ťažko fyzicky pracujúcich ľudí, avšak majú naopak dlane veľmi jemné, vlhké, na dotyk pripomínajú zamat, zväčšené brušká prstov sú mäkké (obrázok rúk akromegalika). Zhrubnutie kože, podkožia a zmeny kostí menia tvár chorých (obrázok tváre akromegalika). Zvýrazňujú sa kožné ryhy, zväčšujú sa uši, mení sa nos. Zväčšuje sa jazyk, hrubnú a zväčšujú sa pery. Niekedy sa zvýrazňujú nadočnicové oblúky, zväčšujú sa sánky, niekedy sa predsúva dolná sánka pred hornú. Zväčšenie čelustí spôsobuje zväčšovanie štrbín medzi zubami, ktoré sa akoby „rozostupujú“. Koža akromegalikov je spotená, zhrubnutá, zvýrazňuje sa ochlpenie, časté sú drobné kožné výrastky.

Akromegália je zriedkavou príčinou cukrovky, upraví sa po úspešnej liečbe hormonálneho nadbytku.

Príznaky ochorenia

Prvým príznakom ochorenia môže byť syndróm karpálneho kanála, ktorý spôsobuje tŕpnutie a bolesti rúk. Akromegáliu môže sprevádzať aj zväčšenie orgánov, najmä štítnej žľazy a srdca. Zhrubnutie a opuch dýchacích ciest spôsobujú aj zhrubnutý hlas alebo nadmerné chrápanie či poruchy spánku. Typickými a veľmi častými príznakmi sú neprimerané potenie, slabosť a únavnosť. Samotný tumor spôsobuje bolesti hlavy alebo zmeny zraku, ktoré súvisia s uložením adenómu v blízkosti očných nervov. Rastový hormón výrazne ovplyvňuje aj metabolizmus. Akromegália je zriedkavou príčinou cukrovky, upraví sa po úspešnej liečbe hormonálneho nadbytku. Zvyšuje tiež množstvo tukov v krvi. Zadržiavaním vody sa zvyšuje krvný tlak. Všetky tieto zmeny spôsobujú poškodenia ciev – aterosklerózu. Preto majú akromegalici častejšie najmä srdcové alebo mozgové infarkty. Nedostatočne liečená akromegália skracuje život priemerne o 10 rokov.

Cieľom liečby je odstránenie tumoru a úprava zvýšenej tvorby rastového hormónu. Pri liečbe sa okrem medikamentovej liečby používa v niektorých prípadoch najmä agresívnejších tumorov aj rádioterapia.

Diagnostika a liečba

Pri podozrení na akromegáliu sa jednorazovým odberom krvi zisťuje množstvo inzulínu podobného rastového faktora, ktorý sa účinkom rastového hormónu tvorí v pečeni. Vyšetrením hlavy magnetickou rezonanciou sa potvrdzuje tumor. Cieľom liečby je odstránenie tumoru a úprava zvýšenej tvorby rastového hormónu. Pri liečbe
sa okrem medikamentovej liečby používa v niektorých prípadoch najmä agresívnejších tumorov aj rádioterapia. Na Slovensku je komplexná liečba akromegalikov sústredená v špecializovaných endokrinologických centrách v UN Bratislava – Kramáre, vo FN v Košiciach a v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.