prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
ÚLKB, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Klinika hematoonkológie FNO a OU, Ostrava
Slovenská myelómová spoločnosť

Aké ochorenie je mnohopočetný myelóm?

Mnohopočetný myelóm patrí medzi nádorové ochorenia krvi. Vzniká v kostnej dreni transformáciou a nahromadením B-lymfocytov do ich vývojových foriem – plazmocytov. Nazývame ich aj myelómové bunky. Tieto nádorové bunky sa nekontrolovane množia a potláčajú zdravú krvotvorbu. Produkujú látky (cytokíny), ktoré zvýšene odbúravajú kosti a vytvárajú v nich ložiská, ktoré na röntgenových snímkach vyzerajú ako otvory.

Akými príznakmi sa toto ochorenie prejavuje?

Symptomatický alebo rozvinutý myelóm sa manifestuje únavovým syndrómom s celkovou slabosťou, poklesom hmotnosti, bolesťami rôznych častí skeletu, prejavmi anémie, zhoršením funkcie obličiek a opakovanými, rôzne závažnými infekciami.

Ktorú skupinu obyvateľstva ochorenie najčastejšie postihuje?

Mnohopočetný myelóm je ochorením ľudí vo vyššom veku. Najčastejšie sa diagnostikuje vo vekovej kategórii 60 – 70 rokov. O niečo viac ako ženy sú ochorením postihnutí muži.

Na základe čoho pacient či lekár zistí, že niečo „nie je v poriadku“, a že by mohlo ísť o mnohopočetný myelóm?

Na myelóm je nutné myslieť, ak sa objaví nová, neočakávaná a neustupujúca bolesť chrbta, znižuje sa telesná výška, vzniká patologická zlomenina a ďalšie prejavy osteoporózy. Ochorenie sa však môže prejavovať aj ďalšími, menej obvyklými príznakmi. Tie sa veľakrát prehliadajú, alebo sa pripisujú veku. Mnohokrát sa stáva, že pacient s bolesťami kostí je poslaný na vyšetrenie k reumatológovi, neurológovi, ortopédovi, prípadne na rehabilitáciu, a až po dlhšom období sa dostane k hematológovi, ktorý sa liečbou tohto ochorenia zaoberá. Preto sú mnohí pacienti diagnostikovaní v neskorých štádiách, keď už došlo k nezvratnému postihnutiu dôležitých orgánov. 

Ako prebieha diagnostika mnohopočetného myelómu?

Keďže je optimálne, aby bolo ochorenie diagnostikované skôr, ako príde k nezvratnému poškodeniu orgánov, akým sú napríklad kompresívne fraktúry stavcov, poškodenie miechy a závažné poškodenie obličiek, zaviedli sme spolu s kolegami z Českej republiky program s názvom CRAB. C indikuje vysokú hladinu kalcia, ktoré je uvoľňované z poškodených kostí, R – renálne postihnutie, A – anémiu a B značí „Bone“, postihnutie kostí. V tomto programe edukujeme lekárov prvého kontaktu, ale aj ortopédov, neurológov, reumatológov a nefrológov, ku ktorým pacienti s komplikáciami myelómu často prichádzajú.

V ostatných rokoch priniesla moderná liečba pri mnohých ochoreniach výrazný pokrok. Do akej miery je v súčasnosti možné kontrolovať mnohopočetný myelóm?

Donedávna sa toto ochorenie považovalo za nevyliečiteľné. Dnes dokážeme vďaka modernej liečbe časť pacientov s touto diagnózou vyliečiť. U niektorých chorých môžeme myelóm prirovnať k  chronickému ochoreniu. Ak majú vhodne zvolenú kombinovanú liečbu doplnenú udržiavacou liečbou s nižšími dávkami cytostatík, môžu kvalitne prežívať desaťročia. Kombinovaná liečba vedie nielen k zlepšeniu kvality života, znamená aj nižšiu návratnosť ochorenia v podobe relapsov.

Aké sú výhody, a naopak nevýhody novej liečby?

Nové lieky sú menej toxické. Cielia na nádorovú bunku, ale aj na mikroprostredie kostnej drene, ktoré ju udržuje pri živote a zabezpečuje jej funkčnosť. Vďaka novým liekom majú možnosť sa kvalitne liečiť aj starší pacienti, pre ktorých je vysokodávková chemoterapia riziková. Najzávažnejšou komplikáciou, ktorá sprevádza aj novú liečbu, je polyneuropatia. Prejavuje sa pocitom mravenčenia, pálenia, bolesťami končatín, a môže viesť i k obmedzeniu pohyblivosti pacienta. Správna liečba neuropatie je podstatnou súčasťou terapie aj pri tomto ochorení.

V súvislosti so zriedkavými ochoreniami sa mnoho diskutuje o dostupnosti liečby. Je pre slovenských pacientov nová liečba dobre dostupná? Preplácajú ju poisťovne?

Lieky schválené v Európskej únii sú dostupné aj našim pacientom. Vzhľadom nato, že ide o nádorové ochorenie, zdravotné poisťovne predpísanú liečbu plne hradia. V zahraničí však majú pacienti častejšie možnosť dostávať ešte modernejšie lieky, v rámci klinických štúdií, najmä v období relapsu ochorenia, ak boli vyčerpané možnosti doposiaľ dostupnej liečby. Ich zavedenie očakávame v blízkej budúcnosti aj na Slovensku.

„Slovo myelóm pochádza z gréčtiny a znamená „otvor v kosti“.“

Signály a prejavy ochorenia:

 • Nechutenstvo
 • Zvracanie
 • Slabosť a únava
 • Tvorba menšieho množstva moču
 • Anémia
 • Zvýšená hladina kalcia v krvi
 • Opakované infekcie
 • Deštrukcia kostí
 • Osteoporóza
 • Bolesti (spôsobené poškodením kostí)
 • Zlyhávanie a závažné poškodenie obličiek
 • Poškodenie miechy
 • Kompresívne fraktúry stavcov
 • Obmedzenie pohyblivosti

Zdroj videa: www.mydialog.sk/